Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne SZP-C

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia na rok 2017.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

SZP-C - leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 112/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 15 listopada 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 95/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 3 października 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie nr 80/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 1 września 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie nr 75/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 30 sierpnia 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie nr 63/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 27 lipca 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 54/2017/DGL z 19 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 21 lipca 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 40/2017/DGL z 13 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 16 czerwca 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 20/2017/DGL z 16 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

 ZIP (pliki PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 16/2017/DGL z 3 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

 ZIP (pliki PDF)

 

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 3/2017/DGL z 20 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 111/2016/DGL z 28 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 104/2016/DGL z 11 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 91/2016/DGL z 9 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 75/2016/DGL z 18 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 68/2016/DGL z 30 czerwca 2016 r. zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 106/2016/DSM z 17 października 2016 r.
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających
z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 89/2016/DSOZ z 5 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 79/2016/DSOZ z 28 lipca 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

data publikacji: 20 marca 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2016.936).

data publikacji: 20 marca 2017 r.

pliki PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2016.694 t.j.).

data publikacji: 20 marca 2017 r.

pliki PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 6 listopada 2013 r. w  sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.2016.357 t.j.).

data publikacji: 20 marca 2017 r.

pliki PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2017.51).

data publikacji: 28 kwietnia 2017 r.

pliki do pobrania

Link do pobrania bezpośrednio ze strony.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2017.17).

data publikacji: 20 marca 2017 r.

pliki do pobrania

Link do pobrania bezpośrednio ze strony.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne  (Dz.U.2008.45.271 t.j.)

data publikacji: 20 marca 2017 r.

pliki PDF

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2016.1536 t.j.).

data publikacji: 20 marca 2017 r.

pliki PDF