Dla
świadczeniodawcy

Zaproszenia do składania wniosków POZ i ZPO

Komunikat dotyczący umów w rodzaju POZ zawartych na czas nieoznaczony

18-12-2017 14:19:34

W związku z opublikowaniem Zarządzenia Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą do świadczeniodawców, których umowy nie wygasają z końcem okresu rozliczeniowego o składanie niżej wymienionych dokumentów.

  • załącznik  nr 1 do zarządzenia 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. – wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów w poz obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku, (uzgodnienia wynikające z § 32 OWU-  załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t. ze zmianami);
  • załącznik nr 15 do zarządzenia nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. - oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów, obowiązujące w okresie rozliczeniowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z zaznaczeniem zakresu świadczeń na jakie została zawarta umowa  z Funduszem.

Ponadto świadczeniodawcy, którzy w 2016 r. przesłali do POW NFZ oświadczenie o realizacji świadczeń transportu sanitarnego w poz dla pacjentów objętych opieką przez swoją placówkę, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zobowiązani są również do złożenia:

  • załącznik  nr 3 do Zarządzenia Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r – oświadczenie o objęciu opieką (transport sanitarny w poz) - obowiązuje tylko tych świadczeniodawców, którzy mają umowy w zakresie świadczenia lekarza poz.

Prosimy o dostarczenie w/w dokumentów do siedziby Oddziału lub pocztą w terminie do dnia 27 grudnia 2017 r.

Kontakt telefoniczny: (58) 75-12-553, 676, 531, 554.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 grudnia 2017 r

  Wszystkie aktualności