Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne PRO

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne - w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne na rok 2018.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

PRO - programy zdrowotne - w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

Zarządzenie Nr 82/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 16 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 14 sierpnia 2018 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 105/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

data publikacji: 5 października 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 78/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne - w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

data publikacji: 8 sierpnia 2018 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2018, poz. 1777).

data publikacji: 17 września 2018 r.

plik PDF