Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne SZP-Z - programy lekowe

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe na rok 2018.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

SZP-Z - leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 127/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data aktualizacji: 10 grudnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 124/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data aktualizacji: 3 grudnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 114/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

data aktualizacji: 2 listopada 2018 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 88/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

data aktualizacji: 24 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 82/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 16 sierpnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 14 sierpnia 2018 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 98/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data publikacji: 24 września 2018 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data publikacji: 1 sierpnia 2018 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 68/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data publikacji: 5 lipca 2018 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 44/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data publikacji: 29 maja 2018 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 25/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

data publikacji: 22 marca 2018 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 3/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data publikacji: 18 stycznia 2018 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 126/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z wejściem w życie zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data publikacji: 19 grudnia 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Zarządzenie Nr 125/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

data publikacji: 19 grudnia 2017 r.

ZIP (plik PDF, doc, xls)

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1844 ze zm.).

data publikacji: 7 kwietnia 2017 r.

plik PDF

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2211)

data publikacji: 2 stycznia 2018 r.

plik PDF

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2018.13).

data publikacji: 27 marca 2018 r.

pliki do pobrania

Link do pobrania bezpośrednio ze strony.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz.Min.Zdr.2017.129).

data publikacji: 2 stycznia 2018 r.

pliki do pobrania

Link do pobrania bezpośrednio ze strony.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2017.105)

data publikacji: 2 stycznia 2018 r.

pliki do pobrania

Link do pobrania bezpośrednio ze strony.