Dla
świadczeniodawcy

Ogłoszenia o postępowaniach konkursowych

Postępowanie w trybie rokowań dla Świadczeniodawców w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe ogłoszone 20.03.2019 r.

20-03-2019 16:01:13

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 20 marca 2019 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenie o postępowaniach w trybie rokowań w sprawie zawarcia umowów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 19.04.2019 r. w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Postępowania w trybie rokowań o kodach:

  • 11-19-000116/LSZ/03/5/03
  • 11-19-000117/LSZ/03/5/03

Ogłoszenie o postępowaniach dostępne jest na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

  • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

  1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
    • (58) 32 18 600, -607
  2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
    • (58) 75 12 567, -532, -633, -634.
  3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 marca 2019 r.

  Wszystkie aktualności