Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne AOS

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wchodzące w skład materiałów do konkursu na rok 2012 wraz z późniejszymi zmianami.

Do pobrania pliki w formatach:

 • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
 • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
 • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
 • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
 • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.AOS, ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2011 nr 111 poz. 653).

data aktualizacji: 1 czerwca 2011 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. (Dz.U. z 2011 r. nr 206 poz. 1225).

data aktualizacji: 30 września 2011 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. (Dz. U. z 2011 nr 235 poz. 1394).

data aktualizacji: 9 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki

specjalistycznej

 z

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki

specjalistycznej

   
treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2011 nr 244 poz. 1459).

data aktualizacji: 17 listopada 2011 r.
 

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2011 nr 269 poz. 1594).

data aktualizacji: 15 grudnia 2011 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - dot. SZP-L, SZP-C i PRO (Dz. U. z 2009 nr 140 poz. 1148).

data aktualizacji: 13 listopada 2009 r.

treść rozporządzenia ze strony Ministerstwa Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2012 poz. 1108).

data aktualizacjii: 9 października 2012 r.

treść rozporządzenia
 • Zarządzenie nr 81/2011/DSOZ Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-081-20111104-688.pdf
 • załączniki do zarządzenia nr 81/2011/DSOZ
 • Zarządzenie nr 96/2011/DSOZ Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-096-20111222-755.pdf
 • Załączniki do zarządzenia nr 96/2011/DSOZ Prezesa NFZ