Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne dla POZ-NS

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, wchodzące w skład materiałów informacyjnych na rok 2012, publikowanych na stronie NFZ wraz z późniejszymi zmianami.

 Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi

 

 POZ - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowa opieka zdrowotna (Dz. U. z 2009 nr 139 poz. 1139).

data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowa opieka zdrowotna (Dz.U. z 2009 r. nr 211 poz. 1642).

data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r.

treść rozporządzenia
  • Zarządzenie nr 85/2010/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • załączniki do zarządzenia nr 85/2010/DSOZ Prezesa NFZ
  • Zarządzenie nr 10/2011/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • /uploads/attachements/z-010-20110228-46-685-875.pdf
  • załączniki do zarządzenia nr 10/2011/DSOZ Prezesa NFZ
  • Zarządzenie nr 40/2012/DSOZ Prezesa NFZ
  • /uploads/attachements/z-040-20120706-867-878.pdf
  • załączniki do zarządzenia nr 40/2012/DSOZ Prezesa NFZ
  • Zarządzenie nr 47/2012/DSOZ Prezesa NFZ
  • /uploads/attachements/z-047-20120803-917.pdf