Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne UZD

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenictwo uzdrowiskowe, wchodzące w skład materiałów do konkursu na rok 2012.

Do pobrania pliki w formatach:

 • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
 • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
 • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
 • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
 • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

 

UZD - Lecznictwo uzdrowiskowe

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2009 nr 139 poz. 1136).

data aktualizacji: 13 listopada 2009 r.

treść rozporządzenia ze strony Ministerstwa Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2009 nr 223 poz. 1793).

data aktualizacji: 4 stycznia 2010 r.

treść rozporządzenia ze strony Ministerstwa Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2010 nr 192 poz. 1285).

data aktualizacji: 18 października 2010 r.

treść rozporządzenia ze strony Ministerstwa Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2010 nr 252 poz. 1698).

data aktualizacji: 3 stycznia 2011 r.

Treść rozporządzenia - plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2011 nr 206 poz. 1224).

data aktualizacji: 30 września 2011 r.

Treść rozporządzenia - plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 971).

data aktualizacji: 29 sierpnia 2012 r.

Treść rozporządzenia - plik PDF
 • Zarządzenie nr 66/2011/DSM Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-066-20111018-588.pdf
 • załączniki do zarządzenia nr 66/2011/DSM
 • Zarządzenie nr 8/2012/DSM Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-008-20120201-761.pdf
 • załączniki do zarządzenia nr 8/2012/DSM Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 12/2012/DSM Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-20120229-784.pdf
 • Załaczniki do zarządzenia nr 12/2012/DSM Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 55/2012/DSM Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-055-20120920-943.pdf
 • Załączniki do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 55/2012/DSM
 • Zarządzenie nr 69/2012DSM Prezesa NFZ
 • Załączniki do zarządzenia nr 69/2012/DSM Prezesa NFZ