Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne - ogólne

Załączniki

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027).

plik DOC

 

plik PDF

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 06.05.2008 - Ogólne Warunki Umów (OWU) (dla umów nowozawieranych oraz umów aneksowanych w zakresie wprowadzenia nowych Ogólnych warunków umów)

plik PDF

Zarządzenie Nr 46/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

plik DOC

 

plik PDF

 załączniki do zarządzenia nr 46/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

plik ZIP

Zarządzenie Nr 53/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

plik DOC

 

plik PDF

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 53/2011/DSOZ Prezesa NArodowego Funduszu Zdrowia

plik DOC

 

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 53/2011/DSOZ Prezesa NArodowego Funduszu Zdrowia

plik PDF

Zarządzenie Nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

plik DOC

 

plik PDF

 załączniki do zarządzenia Nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

plik ZIP

Zarządzenie Nr 70/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

plik DOC

 

plik PDF

załączniki do zarządzenia nr 70/2011/DSOZ Prezesa NFZ

plik ZIP

Zarządzenie nr 77/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

plik RTF

 

plik PDF

załaczniki do zarządzenia nr 77/2011/DSOZ Prezesa NFZ

plik ZIP

Zarządzenie nr 80/2011/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

plik RTF

 

plik PDF

załączniki do zarządzenia nr 80/2011/DSOZ

plik ZIP

Zarządzenie nr 82/2011/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

plik DOC

 

plik PDF

załączniki do zarządzenia nr 82/2011/DSOZ Prezesa NFZ

plik ZIP

Zarządzenie nr 84/2011/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

plik DOC

 

plik PDF

załączniki do zarządzenia nr 84/2011/DSOZ Prezesa NFZ

plik PDF

Zarządzenie nr 91/2011/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

plik RTF

 

plik PDF

załączniki do zarządzenia nr 91/2011/DSOZ Prezesa NFZ

plik ZIP

Zarządzenie nr 93/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących określenia warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy o działalności leczniczej.

plik DOC

 

plik PDF

załącznik do zarządzenia nr 93/2011/DSOZ Prezesa NFZ

plik XLS

Zarządzenie nr 29/2012/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

plik RTF

 

plik PDF

załączniki do zarządzenia nr 29/2012/DSOZ Prezesa NFZ

plik ZIP

Zarządzenie nr 52/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13.08.2012 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

plik RTF

 

plik PDF

załączniki do zarządzenia nr 52/2012/DSOZ Prezesa NFZ

plik ZIP

Zarządzenie nr 53/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23.08.2012 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

plik RTF

 

plik PDF

Zarządzenie Nr 59/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy o działalności leczniczej.

plik PDF

Załączniki do zarządzenia nr 59/2012/DSOZ Prezesa NFZ

plik ZIP

Zarządzenie Nr 60/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

plik PDF

Załączniki do zarządzenia Nr 60/2012/DSOZ Prezesa NFZ

plik ZIP

Zarządzenie Nr 72/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej plik PDF
załączniki do zarządzenia nr 72/2012/DSOZ Prezesa NFZ plik ZIP
Zarządzenie Nr 73/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej plik PDF
załączniki do zarządzenia nr 73/2012/DSOZ Prezesa NFZ plik ZIP
Zarządzenie Nr 74/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej plik PDF
załączniki do zarządzenia nr 74/2012/DSOZ Prezesa NFZ plik ZIP
Zarządzenie nr 81/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
załączniki do zarządzenia nr 81/2012/DSOZ Prezesa NFZ plik ZIP
Zarządzenie Nr 91/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej plik PDF
Załączniki do Zarządzenia nr 91/2012/DSOZ Prezesa NFZ plik ZIP
Zarządzenie Nr 94/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2012 r. plik ZIP
Zarządzenie Nr 101/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
Załączniki do Zarządzenia Nr 101/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r plik ZIP
Zarządzenie Nr 2/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
Zarządzenie Nr 11/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
Załączniki do zarządzenia Nr 11/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik ZIP
Zarządzenie Nr 13/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
Załączniki do zarządzenia Nr 13/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik ZIP
Zarządzenie nr 22/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
Załączniki do zarządzenia nr 22/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik ZIP
Zarządzenie nr 23/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
Zarządzenie nr 33/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Plik PDF
Plik ZIP