Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne - ogólne

Załączniki

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135; t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581). Tekst ustawy wg stanu na dzień 29.04.2015 r.

plik PDF

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw1) (Dz. U. z 28.08.2014 r. poz. 1138) plik PDF
Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw1)  (Dz. U. z 27.08.2014 r. poz. 1136). plik PDF
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej działalności leczniczej - (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 217) plik PDF

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 06.05.2008 - Ogólne Warunki Umów (OWU) (dla umów nowozawieranych oraz umów aneksowanych w zakresie wprowadzenia nowych Ogólnych warunków umów)

plik PDF

Zarządzenie Nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
załączniki do zarządzenia Nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia plik ZIP
Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
załączniki do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ plik ZIP
Zarządzenie Nr 11/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
Zarządzenie Nr 24/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
Zarządzenie Nr 52/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
załączniki do zarządzenia Nr 52/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2014 r. plik ZIP
Zarządzenie Nr 60/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
Zarządzenie Nr 62/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2014 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
Zarządzenie Nr 73/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
załączniki do zarządzenia Nr 73/2014/DSOZ Prezesa NFZ plik ZIP
Zarządzenie Nr 87/2014/DSOZ/ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
plik PDF
załączniki do zarządzenia Nr 87/2014/DSOZ/ Prezesa NFZ plik ZIP
Zarządzenie Nr 100/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
plik PDF
załączniki do zarządzenia nr 100/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2014 r. plik ZIP
Zarządzenie Nr 5/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
Zarządzenie Nr 49/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. plik PDF
załącznik do zarządzenia nr 49/2015/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 sierpnia 2015 r. plik PDF
ZARZĄDZENIE NR 53/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Plik PDF

Zarządzenie nr 67/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 8 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

plik PDF

plik ZIP

Zarządzenie nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.09.2015 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów. plik PDF
załączniki do zarządzenia nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.09.2015 r. zmieniającego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów. plik ZIP