Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne ZPO

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi na rok 2015.

 

Do pobrania pliki w formatach:

 • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
 • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
 • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
 • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
 • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

ZPO - zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2010, Nr 107, poz. 679, ze zm.)

data aktualizacji: 2 grudnia 2014 r.

treść ustawy

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (Dz.U.2011, Nr 122, poz. 696, ze zm.)

data aktualizacji: 2 grudnia 2014 r.

treść ustawy

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej działalności leczniczej - (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 217)

data aktualizacji: 2 grudnia 2014 r.

treść ustawy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.2011, Nr 293, poz. 1728)

data aktualizacji: 2 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1678).

data aktualizacji: 2 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1565).

data aktualizacji: 2 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1570).

data aktualizacji: 2 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia

 

 • Zarządzenie nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 9/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 9/2014/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ
 • załączniki do zarządzenia nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ