Dla
świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawcy

Postępowanie w trybie rokowań dla Świadczeniodawców w rodzaju leczenie szpitalne ogłoszone 20.04.2017 r.

20-04-2017 15:39:30

Opublikowano ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne.

data publikacji: 20 kwietnia 2017 r.

  Wszystkie aktualności