Dla
świadczeniodawcy

Rehabilitacja lecznicza

 • Przypomnienie o obowiązku świadczeniodawcy do realizacji świadczeń fizjoterapii domowej na kwotę nie mniejszą niż 3% kwoty miesięcznego kontraktu w trakcie okresu sprawozdawczego

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z §8 pkt 12 Zarządzenia Nr 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza z późn. zm.: „W przypadku realizacji zakresu świadczeń: fizjoterapia ambulatoryjna, Świadczeniodawca jest zobowiązany do realizacji świadczeń fizjoterapii domowej na kwotę nie mniejszą niż 3% kwoty miesięcznego kontraktu w trakcie okresu sprawozdawczego”.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 lipca 2015 r.

 • Komunikat w sprawie materiałów dydaktycznych dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacja neurologiczna i kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie odbierania przez przedstawicieli szpitali i zakładów rehabilitacji, kompletów materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla osób, które w codziennej pracy zajmują się kodowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach rehabilitacja neurologiczna i kardiologiczna w warunkach stacjonarnych, opracowanych w ramach projektu Akademia NFZ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie www.nfz.gov.pl w zakładce Akademia NFZ/Aktualności/ Informacja dla koderów, została zamieszczona wersja elektroniczna pomocy dydaktycznych wraz z krótką erratą dla wersji papierowej.

podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 lipca 2014 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie materiałów dydaktycznych

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza przedstawicieli szpitali i zakładów rehabilitacji do odbierania materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla osób, które w codziennej pracy zajmują się kodowaniem świadczeń opieki zdrowotnej (dot. JGP) w rodzaju rehabilitacja neurologiczna i kardiologiczna w warunkach stacjonarnych opracowanych w ramach projektu Akademia NFZ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

            W celu umówienia się na odbiór materiałów prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (058) 75- 12- 527 oraz (058) 75-12-576.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 lipca 2014 r.

 • Ważność skierowań na rehabilitację

  W związku z licznymi pytaniami świadczeniobiorców (pacjentów) odnośnie ważności skierowania na rehabilitację leczniczą, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145 ze zm.): - w kolumnie Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w części fizykoterapia ambulatoryjna - ,,świadczeniobiorca (pacjent) powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia''.

  Informujemy, że niedopuszczalne jest odsyłanie świadczeniobiorców (pacjentów) do poradni rehabilitacyjnej, po powtórne skierowania przed rozpoczęciem zabiegów, gdyż od wizyty upłynęło wiele tygodni w oczekiwaniu na zlecone zabiegi, przez lekarza rehabilitanta lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, spełniającego wymogi zarządzenia Nr 56/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 maja 2010 r.