O
oddziale

Skład Rady Oddziału V kadencji (od 2017 r.)

Skład Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia V kadencji:

W dniu 30 marca 2017 roku przez Wojewodę Pomorskiego zostali nominowani
do Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

  1. Marzena Czuryło
  2. Magdalena Kaczorowska
  3. Roman Kaliszan
  4. Dariusz Gobis
  5. Sebastian Susmarski
  6. Andrzej Pograniczny
  7. Czesław Kościerzyński
  8. Tomasz Komoszyński
  9. Szczepan Gapiński

Pierwsze posiedzenie Rady POW NFZ zwołane przez Wojewodę Pomorskiego odbyło się  
12 kwietnia 2017 roku w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym wybrano p. Sebastiana Susmarskiego na Przewodniczącego Rady POW NFZ.

data publikacji: 14 kwietnia 2017 r.