O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSM/17/02

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WSM/17/02

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego.  

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 czerwca 2017 r.