O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2011 r.

[10/2011] - WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU A SIEDZIBY POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ W GDAŃSKU PRZY UL. MARYNARKI POLSKIEJ 148. Aktualizacja: 03.11.2011 r. Zakończone

03-10-2011 14:51:50

10/2011 - WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU A SIEDZIBY POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ W GDAŃSKU PRZY UL. MARYNARKI POLSKIEJ 148 (przetarg nieograniczony) - zakończone.

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 3 października 2011 r.

 Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 3 października 2011 r.

Załączniki do SIWZ:

data publikacji: 3 października 2011 r.

data publikacji: 3 października 2011 r.

             data publikacji: 3 października 2011 r.

Zapytania wraz z odpowiedziami:

data publikacji: 11 października 2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 25 października 2011 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania:

data publikacji: 3 listopada 2011 r.

  Wszystkie aktualności