O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2011 r.

[11/2011] - Dostawa komputerów i monitorów na potrzeby Pomorskiego OW NFZ - aktualizacja: 25.11.2011 r. - zakończone.

19-10-2011 10:54:54

11/2011 - Dostawa komputerów i monitorów na potrzeby Pomorskiego OW NFZ (przetarg nieograniczony) - zakończone.

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 19 października 2011 r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 19 października 2011 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 9 listopada 2011 r.

Ogłoszenie o zawarciu umowy:

data publikacji: 25 listopada 2011 r.

  Wszystkie aktualności