O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2011 r.

[1/2011] Adaptacja i przebudowa budynku B należącego do Pomorskiego OW NFZ z siedzibą w Gdańsku (przetarg nieograniczony) - zakończone.

17-03-2011 21:45:53

Adaptacja i przebudowa budynku B należącego do Pomorskiego OW NFZ z siedzibą w Gdańsku. (przetarg nieograniczony) - w toku:

 • Ogłoszenie o przetargu

  data publikacji: 17 marca 2011 r.

 • Specyfikacja (SWIZ):

  data publikacji: 17 marca 2011 r.

 • Załączniki do SIWZ (pliki do pobrania):

  • Część I - projekt architektoniczny

  • Część II - projekt konstrukcyjny

  • Część III - instalacje elektryczne

  • Część IV - instalacje sanitarne

  • Część V - projekt sieci i węzła

  • Część VI - projekt instalacji gaszenia

 • Zapytania wraz z odpowiedziami cz. 1:

  data publikacji: 29 marca 2011 r.

 • Zapytania wraz z odpowiedziami cz. 2:

  data publikacji: 30 marca 2011 r.

 • Zapytania wraz z odpowiedziami cz. 3:

  data publikacji: 31 marca 2011 r.

 • Wybór najkorzystniejszej oferty

  data publikacji: 12 kwietnia 2011 r.

 • Ogłoszenie o zawarciu umowy

  data publikacji: 22 kwietnia 2011 r.

  Wszystkie aktualności