O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2011 r.

[17/2011] - WYKONANIE ABONENCKIEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ NA POTRZEBY POMORSKIEGO OW NFZ - aktualizacja: 14.12.2011 r. - zakończone

21-11-2011 14:07:03

17/2011 - WYKONANIE ABONENCKIEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ NA POTRZEBY POMORSKIEGO OW NFZ (przetarg nieograniczony) - zakończone.

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 21 listopada 2011 r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 21 listopada 2011 r.

Załączniki do SIWZ:

data publikacji: 21 listopada 2011 r.

data publikacji: 21 listopada 2011 r.

             data publikacji: 21 listopada 2011 r.

Pytania i dpowiedzi:

data publikacji: 2 grudnia 2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 8 grudnia 2011 r.

Informacja o zawarciu umowy:

data publikacji: 14 grudnia 2011 r.

  Wszystkie aktualności