O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2011 r.

[3/2011] Ochrona mienia i osób w budynkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Marynarki Polskiej 148 i ul. Podwale Staromiejskie 69 w Gdańsku, w Delegaturze Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Słupsku przy ul. Po

26-05-2011 21:49:25

Ochrona mienia i osób w budynkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Marynarki Polskiej 148 i ul. Podwale Staromiejskie 69 w Gdańsku, w Delegaturze Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4 oraz parkingu wewnętrznego przy siedzibie POW NFZ. (przetarg nieograniczony) - zakończone:

  Wszystkie aktualności