O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2012 r.

[1/2012] - Dostawa serwera - aktualizacja: 31 lipca 2012 r. - zakończone.

28-05-2012 13:42:24

[1/2012] - Dostawa serwera

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 28 maja 2012 r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 1 czerwca 2012 r.

Pytania i odpowiedzi:

data publikacji: 13 czerwca 2012 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 17 lipca 2012 r.

Informacja o zawarciu umowy:

data publikacji: 31 lipca 2012 r.

  Wszystkie aktualności