O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2012 r.

[5/2012] - Usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali telefonicznej - aktualizacja: 28.08.2012 r. - zakończone.

31-07-2012 14:27:08

[5/2012] - Usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali telefonicznej - zakończone.

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 31 lipca 2012 r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 31 lipca 2012 r.

Modyfikacja treści SIWZ - specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

data publikacji: 9 sierpnia 2012 r.

Pytania i odpowiedzi:

data publikacji: 2 sierpnia 2012 r.

data publikacji: 7 sierpnia 2012 r.

data publikacji: 8 sierpnia 2012 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 20 sierpnia 2012 r.

Informacja o zawarciu umowy:

data publikacji: 28 sierpnia 2012 r.

  Wszystkie aktualności