O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2012 r.

[6/2012] - Usługi transmisji danych WAN - aktualizacja: 18.09.2012 r. - zakończone.

13-08-2012 16:45:48

[6/2012] - Usługi transmisji danych WAN - zakończone.

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 13 sierpnia 2012 r.

Zmiana terminu składania ofert

data publikacji: 20 sierpnia 2012 r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 13 sierpnia 2012 r.

Modyfikacja treści SIWZ - specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

data publikacji: 20 sierpnia 2012 r.

Pytania i odpowiedzi:

data publikacji: 20 sierpnia 2012 r.

data publikacji: 22 sierpnia 2012 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 6 września 2012 r.

Informacja o zawarciu umowy:

data publikacji: 18 września 2012 r.

  Wszystkie aktualności