O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2013 r.

[3/2013] - Dostawa energii elektrycznej (przetarg nieograniczony) - aktualizacja: 8 maja 2013 r.

16-04-2013 16:29:57

[3/2013] - Dostawa energii elektrycznej (przetarg nieograniczony) - zakończone

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 16 kwietnia 2013 r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 16 kwietnia 2013  r.

Pytania i odpowiedzi:

data publikacji: 18 kwietnia 2013  r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 8 maja 2013 r.

  Wszystkie aktualności