O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2014 r.

[10/2014] - Utrzymanie czystości w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Gdańsku - zakończone

21-11-2014 10:19:41

[10/2014] - Utrzymanie czystości w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Gdańsku - zakończone

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 21 listopada 2014 r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 21 listopada 2014 r.

Pytania i odpowiedzi:

data publikacji: 27 listopada 2014 r.

Pytania i odpowiedzi - modyfikacja SIWZ :

data publikacji: 28 listopada 2014 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 12 grudnia 2014 r.

 

  Wszystkie aktualności