O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2014 r.

[4/2014] - Usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali telefonicznej - zakończone.

17-07-2014 14:51:29

[4/2014] - Usługi telekomunikacyjne wraz z dzierżawą centrali telefonicznej - zakończone.

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 17 lipca  2014  r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 17 lipca  2014  r.

Modyfikacja treści SIWZ - specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

data publikacji: 25 lipca  2014  r.

Pytania i odpowiedzi:

data publikacji: 24 lipca  2014  r.

data publikacji: 25 lipca  2014  r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 20 sierpnia 2014 r.

 

 

  Wszystkie aktualności