O
oddziale

Zamówienia publiczne w 2014 r.

[9/2014] - Rozbudowa serwerów bazodanowych - zakończone

13-11-2014 15:24:43

[9/2014] - Rozbudowa serwerów bazodanowych - zakończone.

Ogłoszenie o przetargu

data publikacji: 13 listopada  2014  r.

Specyfikacja (SIWZ):

data publikacji: 13 listopada  2014  r.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

data publikacji: 8 grudnia 2014 r.

 

  Wszystkie aktualności