Dla
świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą o postępowaniach na 2012 rok.

27-09-2011

Pomorski OW NFZ informuje, że postępowania konkursowe i rokowania na rok 2012 będą prowadzone wspólnie dla wszystkich podmiotów leczniczych, bez rozdzielania na podmioty cywilne i tworzone przez Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Podpisała: Z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 września 2011 r.

  Wszystkie aktualności

Licznik odwiedzin: 148