O
oddziale

Zapytania ofertowe - poniżej 30 tysięcy euro

WAG-A.261.15.2017 – DOSTAWA KOPERT I LISTOWNIKA (PAPIERU FIRMOWEGO) Z LOGO NFZ – zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro - w toku

29-11-2017

1. Zaproszenie - do pobrania plik PDF,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  do pobrania plik PDF

3. Formularz oferty - do pobrania plik PDF

4. Wzór umowy - do pobrania plik PDF

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 listopada 2017 r.

  Wszystkie aktualności

Licznik odwiedzin: 147