O
oddziale

Zapytania ofertowe - poniżej 30 tysięcy euro

WAG-A.261.18.2017 - Telefoniczna informacja o świadczeniach zdrowotnych zakontraktowanych przez POW NFZ - zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro - zakończone

13-12-2017

1. Zaproszenie - do pobrania plik PDF

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  do pobrania plik PDF

3. Wzór umowy - do pobrania plik PDF

4. Załączniki do umowy:

5. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana w opisie przedmiotu zamówienia:

6. Informacja o wyborze oferty - do pobrania plik PDF.

 

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 grudnia 2017 r.; aktualizacja: 28 grudnia 2017 r.

  Wszystkie aktualności

Licznik odwiedzin: 131