O
oddziale

Zapytania ofertowe - poniżej 30 tysięcy euro

WAG-A.261.6.2018 – DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH DO POW NFZ - zakończone

27-03-2018

1. Zaproszenie - do pobrania plik PDF,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  do pobrania plik PDF

Zmiana do opisu przedmiotu zamówienia - do pobrania plik PDF

3. Formularz oferty - do pobrania plik doc

4. Wzór umowy - do pobrania plik doc

5. Unieważnienie postępowania - do pobrania plik PDF

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 marca 2018 r. ; aktualizacja: 12 kwietnia 2018 r.

 

  Wszystkie aktualności

Licznik odwiedzin: 147