Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne - ogólne

 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027).
 • /uploads/attachements/dzu20081641027-ustawa-o-swiadczeniach-369-524.pdf
 • Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 06.05.2008 - Ogólne Warunki Umów (OWU) (dla umów nowozawieranych oraz umów aneksowanych w zakresie wprowadzenia nowych Ogólnych warunków umów)
 • Zarządzenie Nr 46/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • /uploads/attachements/z-046-20110916-527.pdf
 • /uploads/attachements/z-046-20110916-z-528.zip
 • Zarządzenie Nr 53/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • /uploads/attachements/z-053-20110930-530.pdf
 • załącznik nr 1
 • /uploads/attachements/z-053-20110930-z-1-532.pdf
 • Zarządzenie Nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • /uploads/attachements/z-054-20110930-535.pdf
 • /uploads/attachements/z-054-20110930-z-536.zip
 • Zarządzenie Nr 70/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • /uploads/attachements/z-070-20111020-609.pdf
 • załączniki do zarządzenia nr 70/2011/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 77/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • /uploads/attachements/z-077-20111026-643.pdf
 • załaczniki do zarządzenia nr 77/2011/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 80/2011/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • /uploads/attachements/z-80-20111103-677.pdf
 • załączniki do zarządzenia nr 80/2011/DSOZ
 • Zarządzenie nr 82/2011/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • /uploads/attachements/z-82-20111104-700.pdf
 • załączniki do zarządzenia nr 82/2011/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 84/2011/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • /uploads/attachements/z-084-20111118-712.pdf
 • załączniki do zarządzenia nr 84/2011/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 91/2011/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • /uploads/attachements/z-091-20111213-737.pdf
 • załączniki do zarządzenia nr 91/2011/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 93/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących określenia warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy o działalności leczniczej.
 • /uploads/attachements/z-093-20111219-749.pdf
 • załącznik do zarządzenia nr 93/2011/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 29/2012/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • /uploads/attachements/z-029-20120511-834.pdf
 • załączniki do zarządzenia nr 29/2012/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 52/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13.08.2012 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • /uploads/attachements/z-052-20120813-933.pdf
 • załączniki do zarządzenia nr 52/2012/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 53/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23.08.2012 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • /uploads/attachements/z-053-20120823-939.pdf
 • Zarządzenie Nr 59/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy o działalności leczniczej.
 • Załączniki do zarządzenia nr 59/2012/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie Nr 60/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Załączniki do zarządzenia Nr 60/2012/DSOZ Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 72/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • załączniki do zarządzenia nr 72/2012/DSOZ Prezesa NFZ

Licznik odwiedzin: 200