Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne SZP-C

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, wchodzące w skład materiałów do konkursu na rok 2012. Do pobrania pliki w formatach:

 • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
 • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
 • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
 • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
 • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

 Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

 

SZP-C - leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - dot. SZP-L, SZP-C i PRO (Dz. U. z 2009 nr 140 poz. 1148).

data aktualizacji: 13 listopada 2009 r.

treść rozporządzenia ze strony Ministerstwa Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - dot. SZP-L, SZP-C i PRO (Dz. U. z 2009 nr 211 poz. 1643).

data aktualizacji: 16 grudnia 2009 r.

treść rozporządzenia ze strony Ministerstwa Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - dot. SZP-L, SZP-C i PRO (Dz. U. z 2010 nr 5 poz. 29).

data aktualizacji: 20 stycznia 2010 r.

treść rozporządzenia ze strony Ministerstwa Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - dot. SZP-L, SZP-C i PRO (Dz. U. z 2010 nr 75 poz. 487).

data aktualizacji: 7 maja 2010 r.

treść rozporządzenia ze strony Ministerstwa Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - dot. SZP-L, SZP-C i PRO (Dz. U. z 2011 nr 52 poz. 270).

data aktualizacji: 14 marca 2011 r.

treść rozporządzenia ze strony Ministerstwa Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - dot. SZP-L, SZP-C i PRO (Dz. U. z 2011 nr 52 poz. 271).

data aktualizacji: 14 marca 2011 r.

treść rozporządzenia ze strony Ministerstwa Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - dot. SZP-L, SZP-C i PRO (Dz. U. z 2011 nr 110 poz. 651).

data aktualizacji: 1 czerwca 2011 r.

treść rozporządzenia ze strony Ministerstwa Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - dot. SZP-L, SZP-C i PRO (Dz. U. z 2011 nr 194 poz. 1152).

data aktualizacji: 19 września 2011 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2011 nr 244 poz. 1457).244244 

data aktualizacji: 17 listopada 2011 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2011 nr 244 poz. 1458).

data aktualizacji: 17 listopada 2011 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2011 nr 269 poz. 1596).

data aktualizacji: 15 grudnia 2011 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2012 poz. 353).

data aktualizacji: 2 kwietnia 2012 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1316).

data aktualizacji: 30 listopada 2012 r.

treść rozporządzenia
 • Zarządzenie nr 68/2011/DGL Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-068-20111018-594.pdf
 • załączniki do zarządzenia nr 68/2011/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 13/2012/DGL Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-013-20120307-790.pdf
 • Załączniki do zarządzenia nr 13/2012/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 26/2012/DGL Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-026-20120510-819.pdf
 • Załączniki do zarządzenia nr 26/2012/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 34/2012/DGL Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-034-20120615-840.pdf
 • Załączniki do zarządzenia nr 34/2012/DGL
 • Zarządzenie nr 41/2012/DGL Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-041-20120710-881.pdf
 • załączniki do zarządzenia nr 41/2012/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie nr 43/2012/DGL Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/z-043-20120713-893.pdf
 • załączniki do zarządzenia nr 43/2012/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie Nr 61/2012/DGL Prezesa NFZ
 • Załączniki do zarządzenia nr 61/2012/DGL Prezesa NFZ
 • Zarządzenie Nr 92/2012/DGL Prezesa NFZ
 • /uploads/attachements/2012-092-dgl-1213.doc
 • Załącznik do Zarządzenia nr 92/2012/DGL Prezesa NFZ

Licznik odwiedzin: 161