O
oddziale

Zapytania ofertowe - poniżej 30 tysięcy euro

WAG-A.261.11.2018 - DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH - zakończone

24-05-2018

1. Zaproszenie - do pobrania plik PDF,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  do pobrania plik PDF

3. Formularz oferty - do pobrania plik xls

4. Wzór umowy - do pobrania plik doc

5. Informacja o wyborze oferty - do pobrania plik PDF

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 maja 2018 r. ; aktualizacja: 18 czerwca 2018 r.

  Wszystkie aktualności

Licznik odwiedzin: 152