Refundacja
leków

Korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego

W przypadku potrzeby przesłania danych za wybrany okres rozliczeniowy po zamknięciu okresu sprawozdawczego należy wystosować odpowiednio umotywowany wniosek do Dyrektora Pomorskiego Oddziału NFZ. Umotywowane wnioski należy składać poprzez Portal Świadczeniodawcy.

Jak złożyć wniosek w Portalu Świadczeniodawcy?

Ze strony głównej Portalu wybieramy „okresy rozliczeniowe”, wybieramy interesujący nas okres. Następnie przechodzimy do „Szczegóły” i „Wnioski o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego”. Wpisujemy uzasadnienie wniosku: należy podać zakres korygowanych danych (całe sprawozdanie, numer recepty lub id realizacji) i opisać zmiany, którym mają podlegać. Wybieramy: „Dodaj wniosek o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego” i „Przekaż do OW”. Następnie należy monitorować status wniosku. Po zakończeniu oceny wniosku przez Oddział apteka otrzyma odpowiedź poprzez Portal.

W przypadku:

1. wezwania apteki do złożenia korekty jako uzasadnienie należy podać: „wezwanie do złożenia korekty, znak pisma: (należy podać znak pisma)”,

2. korekty w wyniku postępowania kontrolnego jako uzasadnienie należy podać: „postępowanie kontrolne nr: (należy podać numer postepowania)”.

Po poprawieniu danych wymagane jest dostarczenie do Oddziału korekty zestawienia zbiorczego w wersji papierowej, również w przypadku gdy kwota refundacji nie uległa zmianie.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z art. 45 ust. 12 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 ze zm.) korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego apteka może składać w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później jednak niż do 15 marca roku następnego. Powyższy zapis nie dotyczy: wezwania apteki do złożenia korekty i postępowania kontrolnego.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 października 2012 r.

Licznik odwiedzin: 1125